שבתות תוכן

במהלך השנה נפעיל פעילות בסופי השבוע בנושאים שונים,

את הנושאים נביא מאיתנו וכמו כן הינכם מוזמנים להציע עבורנו ימים שכאלה.